Pressemeddelelse: DTH og Støtteforeningen smelter sammen

20.06.2014 20:45
Alder: 7 yrs
Kategori: Klubben
Af: DTH

Pressemeddelelse: DTH og Støtteforeningen smelter sammen

Torsdag aften besluttede Støtteforeningens medlemmer på den årlige generalforsamling enstemmigt at integrere foreningen i DTH.

 

I medgang skal man turde forandre.

 

DTH’s Støtteforening blev stiftet i 2011, med det overordnede formål at støtte DTH økonomisk. Foreningen har nu kørt i tre år med stor succes. Men bestyrelserne i begge foreninger blev enige om, at et endnu tættere samarbejde var at foretrække. Vi arbejder for de samme mål i begge foreninger, og derfor var en sammenlægning logisk. Vi er enige om, at der er flere fordele ved at arbejde sammen end hver for sig.

 

Torsdag aften blev Støtteforeningen formelt integreret i DTH. Det betyder, at DTH er sikret økonomisk et godt stykke ud i fremtiden, til stor glæde og gavn for medlemmerne.

 

Støtteforeningens aktiviteter fortsætter uændret, og vil blive overført til et særskilt udvalg i DTH. Støtteforeningens medlemmer vil blive tilbudt at forny deres medlemskab i DTH, og guld- og sølvpakkerne vil fortsætte uændret. Det ugentlige bankospil fortsætter naturligvis også som hidtil.

 

I øvrigt har den nye bestyrelse besluttet, at salget af guld- og sølvpakker, samt entréindtægten fra 2. divisionskampene skal gå ubeskåret til ungdomsafdelingen.

 

Bestyrelsen i DTH blev på sin ordinære generalforsamling mandag d. 26. maj udvidet fra 7 til 11 medlemmer, og den nye bestyrelse ser således ud i sin sammensætning.

 

Brian Westi, formand

Karsten Valbjørn, kasserer

Jacob Larsen, næstformand

Jette Schubert

Heidi Slott

Morten Andersen

Linda Gorlas

Rikke Rasmussen

Jan Madsen

Karina Christensen

Anette Larsen

Maria Andersen (suppleant)

Jeanne Egekjær (suppleant)

 

Som det kan ses, er der sammensat en bredt funderet bestyrelse, og organisationen er blevet styrket gevaldigt. Det har ligget begge bestyrelser meget på sinde at sikre et godt fundament for DTH i årene fremover. Samarbejdet vil uden tvivl lette det administrative arbejde, og gøre det nemmere at løfte nuværende samt nye opgaver og aktiviteter.

 

Bestyrelsen afholdt fredag aften strategimøde forud for den nye sæson, deriblandt nedsættelse af diverse udvalg. Bestyrelsen vil snarest muligt melde ud, hvad der er planlagt af spændende tiltag for den kommende sæson, 2014/2015, der samtidig er jubilæumssæson for DTH, der blev stiftet for snart 25 år siden. Følg med på vores hjemmeside, www.dthk.dk.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til den nye formand, Brian Westi.

HovedPartner

Industri Vest 8

4293 Dianalund

Tlf. 5824 2458

www.hmlab.dk

Trille & Trolle

Næste træning:
Klik på billedet!

Menu

TopPartnere

Bliv medlem i DTH!

Antal besøgende

Der har været 1518340 besøgende.